בכורות, דף כ"ז: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
(הדף היומי ב-10 דקות)

מסכת בכורות, דף כ"ז - בעברית:   

 

מסכת בכורות, דף כ"ז - באידיש:    

 

מסכת בכורות, דף כ"ז - באנגלית:   

 

מסכת בכורות, דף כ"ז - בצרפתית:    

 

מסכת בכורות, דף כ"ז - בספרדית: